W sprawach wszelkich bardzo proszę o kontakt mailowy:
 

kontakt@grochowalskipatryk.com